פרטי הקונצרט

אריאל צוקרמן חליל, מנצח

שלו עד-אל צ'מבלו

 

 

ק.פ.ע. באך קונצ'רטו לחליל ולתזמורת בלה מינור Wq 166

ק.פ.ע. באך קונצ'רטו לחליל ולתזמורת בסול מז'ור Wq 169

ק.פ.ע. באך קונצ'רטו לחליל ולתזמורת ברה מינור Wq 22

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים