מחירון - עונת 2018-2019

  רגיל גמלאי מנוי מחדש
מלא (8 קונצרטים + בונוס) 1200 1045 995
חלקי (6 קונצרטים + בונוס) 980 880 840
טעימות (4 קונצרטים + בונוס) 750 650 625
"פנטזיה" - הסדרה לילדים 250 210 210
קונצרטי ערב 185 150  
קונצרטי ילדים 75 65  
עד גיל 30 60

התזמורת חרתה על דגלה להביא כמה שיותר צעירים לשמוע קונצרטים כדי שישמשו הדור הבא של שוחרי המוזיקה לפיכך מוזמנים צעירים (עד גיל 30) לרכוש כרטיסים ברמה 2 במחיר 60 ש"ח במקום 150 ש"ח. ​[ יש להציג ת.ז. בכניסה לקונצרט ].

 

זכאי הטבות דרך ארגונים / קבוצות

ניתן לרכוש כרטיסים ומנויים באמצעות קוד הטבה: בטלפון 03-5188845 שלוחה 1  - מחלקת שירות וכרטיסים 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים