מחירון

  רגיל גמלאי מנוי מחדש
מלא (8 קונצרטים + בונוס) 1200 1045 995
חלקי (6 קונצרטים + בונוס) 980 880 840
טעימות (4 קונצרטים + בונוס) 750 650 210
"פנטזיה" - הסדרה לילדים 250 210 210
קונצרטי ערב 185 130  
קונצרטי ילדים 75 65  
סטודנטים ובעלי תעודת נכה זכאים ל-50% הנחה מהמחיר הנקוב

 

 

זכאי הטבות דרך ארגונים / קבוצות

ניתן לרכוש כרטיסים ומנויים באמצעות קוד הטבה: בטלפון 03-5188845 למחלקת שירות וכרטיסים או באתר

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים