פרטי ההצגה

ברק הפסנתר השופני

אריאל צוקרמן מנצח

אליסו וירסלדזה פסנתר

 

שופן קונצ’רטו לפסנתר ולתזמורת מס' 2 בפה מינור, אופ' 21

ברדנשוילי "אקס אנימו" ("מעומק הלב") לתזמורת קאמרית

שופן קונצ’רטו לפסנתר ולתזמורת מס' 1 במי מינור, אופ' 11

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים