פרטי האירוע

 

בתכנית:

י.ס. באך – סונטה לחליל וכלי מקלדת
י.ס. באך – אריה מתוך קנטטה 127
ק.פ.ע. באך – קונצרטו לחליל ברה מינור
י.ס. באך – קונצרטו לצ'מבלו בפה מינור
י.ס. באך - קנטטה 202

משתתפים:

אריאל צוקרמן, מנצח וחליל
שלו עד אל, צ'מבלו
עינת ארונשטיין, סופרן

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים